Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

15

Februari

40%

-1°

-

14

Mars

39%

-

16

April

38%

-

18

Maj

37%

10°

-

20

Juni

40%

13°

-

19

Juli

47%

16°

-

17

Augusti

46%

15°

-

17

September

45%

12°

-

14

Oktober

41%

-

13

November

36%

-

15

December

36%

-

15