Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-4°

-

17

Februari

45%

-4°

-

16

Mars

41%

-2°

-

18

April

37%

-

19

Maj

35%

-

19

Juni

35%

-

20

Juli

40%

12°

-

20

Augusti

42%

11°

-

20

September

48%

-

15

Oktober

52%

-

13

November

44%

-

15

December

44%

-2°

-

16