Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-4°

-

17

Februari

46%

-4°

-

16

Mars

41%

-3°

-

18

April

36%

-

20

Maj

34%

-

20

Juni

34%

-

20

Juli

40%

10°

-

20

Augusti

42%

10°

-

20

September

47%

-

16

Oktober

53%

-

14

November

45%

-1°

-

16

December

45%

-3°

-

16