Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-2°

-

16

Februari

44%

-2°

-

15

Mars

40%

-

17

April

37%

-

19

Maj

35%

-

19

Juni

36%

11°

-

19

Juli

42%

14°

-

19

Augusti

43%

13°

-

19

September

47%

11°

-

15

Oktober

49%

-

13

November

42%

-

15

December

42%

-1°

-

15