Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

14

Februari

35%

-

14

Mars

37%

-

15

April

39%

-

16

Maj

38%

14°

-

18

Juni

42%

18°

-

17

Juli

50%

20°

-

15

Augusti

48%

19°

-

16

September

45%

16°

-

13

Oktober

38%

11°

-

13

November

31%

-

14

December

30%

-

14