Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-1°

-

15

Februari

38%

-

14

Mars

39%

-

16

April

39%

-

18

Maj

37%

10°

-

19

Juni

41%

14°

-

18

Juli

49%

17°

-

16

Augusti

47%

16°

-

16

September

45%

13°

-

14

Oktober

40%

-

13

November

35%

-

14

December

35%

-

14