Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

15

Februari

39%

-1°

-

14

Mars

39%

-

16

April

39%

-

18

Maj

37%

10°

-

20

Juni

40%

14°

-

18

Juli

48%

17°

-

16

Augusti

46%

16°

-

17

September

45%

13°

-

14

Oktober

41%

-

13

November

36%

-

15

December

36%

-

14