Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

32°

-

5

Februari

65%

33°

-

7

Mars

49%

32°

-

10

April

51%

31°

-

12

Maj

47%

31°

-

14

Juni

45%

30°

-

10

Juli

39%

29°

-

11

Augusti

40%

29°

-

13

September

50%

30°

-

16

Oktober

46%

30°

-

15

November

54%

31°

-

11

December

53%

31°

-

7