Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-10°

-

8

Februari

45%

-6°

-

7

Mars

45%

-

7

April

53%

11°

-

6

Maj

58%

18°

-

9

Juni

62%

24°

-

9

Juli

72%

27°

-

8

Augusti

68%

26°

-

7

September

55%

19°

-

6

Oktober

52%

12°

-

5

November

41%

-

5

December

35%

-7°

-

8