Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-14°

-

8

Februari

46%

-10°

-

7

Mars

45%

-3°

-

8

April

56%

-

6

Maj

56%

17°

-

9

Juni

58%

22°

-

10

Juli

63%

24°

-

10

Augusti

63%

23°

-

9

September

47%

16°

-

9

Oktober

45%

-

6

November

33%

-3°

-

7

December

35%

-12°

-

8