Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-11°

-

7

Februari

43%

-7°

-

5

Mars

44%

-

5

April

52%

11°

-

6

Maj

57%

19°

-

8

Juni

58%

23°

-

11

Juli

66%

26°

-

11

Augusti

64%

25°

-

8

September

48%

19°

-

8

Oktober

48%

12°

-

4

November

35%

-

5

December

31%

-8°

-

7