Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-10°

-

8

Februari

47%

-7°

-

7

Mars

49%

-

6

April

55%

11°

-

7

Maj

58%

18°

-

10

Juni

61%

24°

-

11

Juli

71%

27°

-

9

Augusti

67%

26°

-

8

September

55%

19°

-

7

Oktober

54%

12°

-

5

November

42%

-

5

December

39%

-8°

-

7