Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-15°

-

9

Februari

46%

-11°

-

8

Mars

45%

-4°

-

8

April

56%

-

7

Maj

56%

17°

-

9

Juni

57%

22°

-

10

Juli

62%

24°

-

10

Augusti

62%

23°

-

9

September

47%

16°

-

9

Oktober

45%

-

6

November

33%

-3°

-

9

December

34%

-12°

-

10