Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-14°

-

8

Februari

46%

-10°

-

6

Mars

45%

-3°

-

7

April

56%

-

6

Maj

56%

17°

-

10

Juni

58%

23°

-

10

Juli

64%

25°

-

12

Augusti

63%

24°

-

10

September

48%

17°

-

9

Oktober

46%

10°

-

8

November

34%

-2°

-

7

December

36%

-11°

-

8