Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-3°

-

14

Februari

34%

-3°

-

12

Mars

32%

-

13

April

30%

-

13

Maj

34%

13°

-

14

Juni

37%

18°

-

13

Juli

42%

23°

-

13

Augusti

42%

22°

-

13

September

38%

16°

-

14

Oktober

31%

10°

-

16

November

24%

-

14

December

26%

-1°

-

14