Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-14°

-

8

Februari

46%

-10°

-

6

Mars

47%

-3°

-

6

April

52%

-

6

Maj

55%

17°

-

8

Juni

56%

22°

-

11

Juli

64%

25°

-

11

Augusti

63%

24°

-

10

September

49%

17°

-

9

Oktober

48%

10°

-

7

November

35%

-2°

-

6

December

38%

-11°

-

7