Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-12°

9

Februari

46%

-8°

7

Mars

47%

7

April

54%

10°

7

Maj

56%

18°

10

Juni

57%

23°

12

Juli

64%

26°

11°

12

Augusti

61%

24°

15°

11

September

46%

18°

13°

11

Oktober

40%

11°

9

November

31%

7

December

31%

-9°

8