Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-13°

-

7

Februari

46%

-9°

-

6

Mars

47%

-2°

-

6

April

53%

-

6

Maj

56%

18°

-

9

Juni

57%

22°

-

11

Juli

65%

25°

-

11

Augusti

64%

24°

-

10

September

50%

17°

-

9

Oktober

49%

10°

-

7

November

36%

-2°

-

6

December

38%

-10°

-

7