Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

20

Februari

28%

15

Mars

33%

10°

18

April

38%

13°

10°

14

Maj

45%

17°

12°

11

Juni

44%

20°

14°

10

Juli

55%

23°

15°

6

Augusti

55%

23°

14°

7

September

48%

20°

14°

9

Oktober

36%

14°

11°

16

November

22%

19

December

17%

20