Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

19

Februari

28%

16

Mars

33%

17

April

38%

12°

10°

14

Maj

45%

16°

12°

12

Juni

44%

19°

14°

10

Juli

55%

22°

15°

7

Augusti

55%

23°

14°

7

September

48%

19°

14°

9

Oktober

36%

13°

11°

15

November

22%

19

December

17%

20