Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-3°

-

8

Februari

44%

-

6

Mars

44%

-

7

April

50%

12°

-

7

Maj

55%

19°

-

9

Juni

59%

23°

-

10

Juli

70%

26°

-

7

Augusti

66%

26°

-

7

September

54%

20°

-

7

Oktober

51%

14°

-

5

November

41%

-

5

December

34%

-2°

-

8