Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-6°

-

11

Februari

34%

-2°

-

9

Mars

40%

-

9

April

47%

-

8

Maj

44%

14°

-

11

Juni

45%

18°

-

14

Juli

49%

21°

-

14

Augusti

50%

20°

-

14

September

41%

15°

-

12

Oktober

39%

-

10

November

29%

-1°

-

10

December

22%

-6°

-

11