Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-5°

-

9

Februari

48%

-1°

-

7

Mars

47%

-

8

April

51%

10°

-

8

Maj

52%

16°

-

10

Juni

57%

20°

-

12

Juli

63%

23°

-

11

Augusti

62%

22°

-

9

September

52%

17°

-

8

Oktober

53%

12°

-

5

November

45%

-

6

December

39%

-3°

-

7