Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-4°

-

18

Februari

26%

-2°

-

15

Mars

34%

-

14

April

42%

12°

-

12

Maj

50%

19°

-

13

Juni

49%

22°

-

14

Juli

49%

23°

-

14

Augusti

51%

22°

-

13

September

43%

17°

-

13

Oktober

32%

11°

-

14

November

16%

-

17

December

13%

-1°

-

20