Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

28°

-

16

Februari

41%

29°

-

15

Mars

46%

28°

-

13

April

50%

26°

-

8

Maj

49%

23°

-

7

Juni

49%

21°

-

8

Juli

50%

22°

-

6

Augusti

48%

24°

-

6

September

38%

25°

-

8

Oktober

41%

26°

-

12

November

42%

28°

-

11

December

38%

28°

-

15