Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

30°

-

26

Februari

33%

30°

-

26

Mars

35%

30°

-

29

April

45%

31°

-

27

Maj

60%

31°

-

27

Juni

71%

31°

-

20

Juli

72%

32°

-

17

Augusti

67%

34°

-

12

September

53%

34°

-

13

Oktober

40%

32°

-

11

November

39%

32°

-

12

December

37%

31°

-

18