Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

26°

-

25

Februari

42%

26°

-

22

Mars

44%

26°

-

19

April

49%

24°

-

13

Maj

54%

22°

-

12

Juni

53%

21°

-

9

Juli

57%

21°

-

10

Augusti

54%

22°

-

10

September

43%

23°

-

12

Oktober

42%

24°

-

18

November

42%

25°

-

19

December

36%

25°

-

23