Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

28°

-

22

Februari

46%

28°

-

19

Mars

54%

28°

-

17

April

57%

27°

-

11

Maj

58%

24°

-

10

Juni

60%

23°

-

8

Juli

64%

24°

-

9

Augusti

65%

25°

-

8

September

50%

26°

-

10

Oktober

47%

26°

-

15

November

50%

28°

-

16

December

41%

28°

-

20