Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

29°

-

21

Februari

47%

29°

-

19

Mars

52%

29°

-

18

April

55%

27°

-

12

Maj

51%

25°

-

11

Juni

52%

23°

-

10

Juli

58%

24°

-

10

Augusti

54%

25°

-

9

September

46%

26°

-

12

Oktober

48%

27°

-

16

November

49%

28°

-

16

December

40%

28°

-

20