Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

26°

-

20

Februari

36%

27°

-

17

Mars

37%

27°

-

16

April

39%

25°

-

13

Maj

43%

23°

-

11

Juni

44%

22°

-

10

Juli

44%

21°

-

10

Augusti

39%

22°

-

10

September

31%

22°

-

12

Oktober

29%

24°

-

16

November

31%

25°

-

17

December

28%

26°

-

20