Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

30°

-

17

Februari

48%

30°

-

15

Mars

54%

30°

-

12

April

59%

29°

-

5

Maj

63%

28°

-

3

Juni

65%

26°

-

3

Juli

67%

27°

-

2

Augusti

62%

30°

-

2

September

53%

30°

-

3

Oktober

51%

30°

-

9

November

51%

30°

-

11

December

38%

29°

-

14