Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

30°

28°

20

Februari

63%

30°

28°

20

Mars

56%

29°

28°

27

April

53%

29°

28°

26

Maj

52%

28°

28°

29

Juni

49%

27°

27°

28

Juli

48%

26°

26°

29

Augusti

44%

26°

26°

26

September

61%

27°

26°

23

Oktober

67%

28°

26°

16

November

72%

29°

27°

15

December

68%

30°

27°

17