Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

28°

-

20

Februari

51%

28°

-

21

Mars

52%

28°

-

26

April

46%

25°

-

26

Maj

42%

25°

-

28

Juni

41%

24°

-

26

Juli

39%

22°

-

27

Augusti

48%

24°

-

23

September

52%

25°

-

20

Oktober

64%

28°

-

15

November

66%

29°

-

14

December

62%

29°

-

17