Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

7

Februari

28%

-

8

Mars

35%

10°

-

8

April

44%

17°

-

9

Maj

50%

22°

-

10

Juni

57%

26°

-

9

Juli

64%

28°

-

6

Augusti

65%

28°

-

5

September

58%

24°

-

5

Oktober

45%

17°

-

5

November

30%

10°

-

8

December

24%

-

8