Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

10

Februari

39%

9

Mars

41%

10°

8

April

49%

16°

10°

9

Maj

58%

21°

15°

8

Juni

63%

25°

21°

7

Juli

72%

28°

24°

5

Augusti

72%

27°

25°

4

September

66%

24°

22°

5

Oktober

52%

19°

18°

7

November

39%

13°

14°

9

December

32%

10°

11