Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

8

Februari

34%

-

8

Mars

37%

11°

-

7

April

46%

16°

-

8

Maj

55%

21°

-

8

Juni

59%

26°

-

8

Juli

70%

28°

-

5

Augusti

70%

28°

-

4

September

65%

24°

-

4

Oktober

50%

19°

-

5

November

35%

13°

-

8

December

26%

-

9