Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

13

Februari

31%

-

12

Mars

37%

11°

-

13

April

42%

16°

-

14

Maj

46%

21°

-

13

Juni

49%

24°

-

14

Juli

58%

26°

-

11

Augusti

59%

26°

-

11

September

53%

23°

-

10

Oktober

46%

17°

-

11

November

29%

-

13

December

20%

-

14