Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

8

Februari

32%

-

9

Mars

32%

11°

-

10

April

43%

18°

-

7

Maj

52%

23°

-

8

Juni

63%

28°

-

4

Juli

66%

31°

-

2

Augusti

62%

30°

-

4

September

52%

26°

-

6

Oktober

40%

21°

-

10

November

34%

16°

-

10

December

35%

10°

-

8