Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

-

-

-

-

Februari

-

-

-

-

Mars

-

-

-

-

April

-

-

-

-

Maj

-

-

-

-

Juni

-

-

-

-

Juli

-

-

-

-

Augusti

-

-

-

-

September

-

-

-

-

Oktober

-

-

-

-

November

-

-

-

-

December

-

-

-

-