Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-4°

-

11

Februari

39%

-2°

-

11

Mars

45%

-

12

April

45%

12°

-

15

Maj

53%

17°

-

20

Juni

64%

21°

-

15

Juli

74%

26°

-

10

Augusti

76%

26°

-

8

September

73%

22°

-

8

Oktober

60%

14°

-

10

November

47%

-

9

December

36%

-1°

-

11