Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

4

Februari

45%

-

5

Mars

50%

-

8

April

54%

14°

-

9

Maj

70%

19°

-

6

Juni

83%

25°

-

2

Juli

86%

28°

-

1

Augusti

84%

26°

-

1

September

84%

22°

-

1

Oktober

71%

15°

-

2

November

64%

-

4

December

51%

-

4