Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

24°

21°

10

Februari

64%

24°

21°

10

Mars

61%

23°

20°

10

April

62%

22°

19°

9

Maj

61%

20°

18°

8

Juni

62%

18°

18°

9

Juli

65%

18°

17°

8

Augusti

65%

18°

17°

10

September

59%

19°

17°

10

Oktober

60%

19°

17°

12

November

62%

21°

18°

10

December

65%

22°

20°

10