Våren gläntar på dörren och så även pollensäsongen

hälsa

Ungefär var femte svensk lider idag av pollenallergi och är i behov av medicinsk behandling för att lindra besvären som har en del likheter med symtomen vid en förkylning. Hur höga halterna av pollen är varierar från år till år men också under säsongen, likaså var någonstans det blommar i landet.

  

Nysningar och täppt i näsan, kliande, irriterade ögon, trötthet, huvudvärk - ja, symtomen på pollenallergi har många likheter med en långdragen förkylning. Tröttheten och sjukdomskänslan påverkar ibland även humöret. En del upplever att de känner sig extra retliga och rastlösa under pollensäsongen. Den stora skillnaden är att vid en förkylning förekommer ofta ont i halsen, tjockt slem och feber, vilka är symtom som inte uppstår vid pollenallergi. 

Olika allergier 

Det är vanligast att man är allergisk mot pollen från björk eller gräs, men flera andra träd och växter kan också ge besvär. Om man exempelvis är allergisk mot hassel och al som blommar tidigt på året är det framförallt i början av säsongen man upplever besvär. Är man känslig mot björk är det dock inte ovanligt att man även är allergisk mot pollen från andra lövträd.

Pollensäsongens olika perioder


Våren

Pollensäsongen börjar inledningsvis på våren när lövträden har börjat blomma, vilket de ofta gör redan i mars. I år kunde låga halter av al- och hasselpollen mätas på vissa håll redan i januari på grund av den milda vintern. Detta spås bli vanligare framöver vilket kommer att innebära längre pollensäsonger överlag. Senare in på våren är det framförallt alm-, björk- och ekpollen som allergikerna reagerar på.

Alm, ambrosia, bok, ek, groblad, sälg och pil är andra exempel på träd och växter som ger ifrån sig allergiframkallande pollen. Dessa blommar vanligen från mars till och med början av juni.

Sommaren och hösten

Därefter anländer sommaren med gräspollen, följt av gråbo på sensommaren och en bit in på början av september. 

Pollensäsongen drar ofta igång två veckor tidigare i södra Sverige, där värmen och våren anländer tidigare än i norra Sverige.

Publicerad 28 feb 2020