Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

29°

-

11

Februari

56%

28°

-

12

Mars

60%

26°

-

10

April

54%

22°

-

9

Maj

51%

19°

-

9

Juni

43%

16°

-

9

Juli

44%

15°

-

10

Augusti

48%

17°

-

10

September

51%

18°

-

10

Oktober

57%

21°

-

10

November

56%

24°

-

11

December

63%

27°

-

10