Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-3°

12

Februari

50%

-1°

10

Mars

50%

12

April

53%

12°

12

Maj

61%

18°

11

Juni

66%

24°

12°

10

Juli

69%

27°

19°

10

Augusti

65%

26°

22°

9

September

58%

22°

19°

10

Oktober

52%

15°

13°

10

November

38%

11

December

37%

12