Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-3°

-

12

Februari

49%

-

10

Mars

50%

-

12

April

53%

12°

-

13

Maj

61%

19°

-

11

Juni

67%

25°

-

10

Juli

69%

27°

-

10

Augusti

65%

26°

-

9

September

58%

22°

-

10

Oktober

53%

16°

-

10

November

38%

-

11

December

37%

-

12