Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-7°

-

11

Februari

58%

-3°

-

9

Mars

56%

-

11

April

58%

13°

-

11

Maj

60%

21°

-

12

Juni

62%

25°

-

12

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

64%

26°

-

11

September

55%

21°

-

11

Oktober

50%

14°

-

9

November

38%

-

10

December

40%

-4°

-

11