Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-4°

-

10

Februari

52%

-1°

-

8

Mars

51%

-

11

April

52%

14°

-

12

Maj

59%

21°

-

12

Juni

64%

26°

-

10

Juli

66%

28°

-

10

Augusti

63%

27°

-

10

September

57%

22°

-

10

Oktober

51%

16°

-

9

November

38%

-

10

December

40%

-1°

-

10