Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

44%

13°

-

16

April

47%

18°

-

15

Maj

50%

24°

-

14

Juni

51%

27°

-

13

Juli

51%

29°

-

13

Augusti

51%

28°

-

11

September

50%

25°

-

11

Oktober

49%

19°

-

11

November

35%

13°

-

13

December

29%

-

16