Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

17

Februari

38%

-

15

Mars

44%

13°

-

16

April

48%

18°

-

14

Maj

50%

24°

-

14

Juni

52%

27°

-

12

Juli

51%

29°

-

13

Augusti

52%

28°

-

11

September

51%

25°

-

10

Oktober

50%

19°

-

11

November

36%

13°

-

13

December

30%

-

16