Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

15

Februari

47%

-

14

Mars

52%

13°

-

14

April

55%

18°

-

14

Maj

56%

23°

-

13

Juni

57%

27°

-

12

Juli

55%

28°

-

13

Augusti

55%

28°

-

11

September

55%

25°

-

10

Oktober

57%

19°

-

10

November

45%

13°

-

12

December

41%

-

14